KLINIKA POŁOŻNICZA

Szkoła rodzenia

Kiedy zacząć

Walizka rodzącej

Program

DARMOWE ZAJĘCIA

Kontakt

 


I PIERWSZE SPOTKANIE

18-19
mgr Alina Rumowska - położna
- Omówienie programu zajęć szkoły rodzenia
- Rozpoczęcie kursu

19-20
Dr Aneta Dudel - ginekolog położnik
Dr Anna Michałowska - ginekolog położnik
- Zmiany fizjologiczne kobiety ciężarnej
- Dieta kobiety ciężarnej
- Higiena ciała
- Badania konieczne w ciąży
- Dolegliwości w ciąży
- Symptomy zbliżającego się porodu

II DRUGIE SPOTKANIE

położna Anna Tarnowska
położna Justyna Kaniewska

Pierwsza grupa
18-19
- Wycieczka na salę porodową
- Ćwiczenia Kegla
- Nawiązanie więzi przyszłych rodziców z dzieckiem

Pierwsza i druga grupa
19-20
Poród
- Potrzebne dokumenty przyprzyjęciu do szpitala
- Walizka rodzącej
- Omówienie okresów porodu
- Leki stosowane na sali porodowej
- Prawa pacjentki
- Naturalne metody łagodzenia bólu porodowego
- Omówienie porodu zabiegowego - wskazania i przebieg
- Znieczulenie zewnątrzoponowe
- Pokaz porodu na fantomie

Druga grupa
20-21
- Wycieczka na salę porodową
- Ćwiczenia Kegla
- Nawiązanie więzi przyszłych rodziców z dzieckiem

III TRZECIE SPOTKANIE

Pierwsza grupa
położna Anna Słowik
Ćwiczenia przygotowujące do porodu:
- Ćwiczenia oddechowe
- Ćwiczenia rozciągające mięśnie krocza i dna miednicy
- Ćwiczenia kręgosłupa
- Relaksacja

Pierwsza i druga grupa
dr Wiesława Sończyk - neonatolog
Fizjologia noworodka
- Ocena wg. skali Apgar
- Stany adaptacyjne noworodka
- Niepokoje okresu noworodkowego
- Badanie słuchu
- Szczepienia

Druga grupa
położna Anna Słowik
Ćwiczenia przygotowujące do porodu:
- Ćwiczenia oddechowe
- Ćwiczenia rozciągające mięśnie krocza i dna miednicy
- Ćwiczenia kręgosłupa
- Relaksacja

IV CZWARTE SPOTKANIE - PIELĘGNACJA NOWORODKA

Pierwsza grupa
17:30 - 19:00
Halina Olak - pielęgniarka neonatologiczna
- Wyprawka do domu
- Wyprawka do szpitala
- Pielęgnacja skóry noworodaka
- Toaleta pępka
- Kąpiel noworodka
- Przyuczenie przyszłych rodziców do kąpieli noworodka

Druga grupa
19:00-20:30
Program jak wyżej

V PIĄTE SPOTKANIE

Pierwsza i druga grupa
19:00 - 20:30
mgr Mariola Gostyńska - fizjoterapełta
- Opieka nad małym dzieckiem
- Rozwój ruchowy dziecka
- Teoria i ćwiczenia

VI SZÓSTE SPOTKANIE (najczęściej odbywa się w soboty lub niedziele)

Pierwsza grupa
9:00 - 10:00
położna Barbara Lewandowska
Ćwiczenia przygotowujące do porodu:
- Ćwiczenia oddechowe
- Ćwiczenia rozciągające mięśnie krocza i dna miednicy
- Ćwiczenia kręgosłupa
- Relaksacja

Pierwsza i druga grupa
10:00 - 11:00
mgr Katarzyna Lubaś - międzynarodowy konsultant laktacyjny, położna
Naturalne karmienie
- Znaczenie karmienia naturalnego
- Skład mleka matki
- Techniki karmienia piersią
- Nawał pokarmowy
- Korzyści z karmienia piersią
- Problemy laktacyjne - jak pokonać trudności
Druga grupa
11:00 - 12:00
położna Barbara Lewandowska
Ćwiczenia przygotowujące do porodu:
- Ćwiczenia oddechowe
- Ćwiczenia rozciągające mięśnie krocza i dna miednicy
- Ćwiczenia kręgosłupa
- Relaksacja

VII SIÓDME SPOTKANIE (najczęściej odbywa się w soboty lub niedziele)

Pierwsza grupa
9:00 - 10:00
położna Joanna Górska
Ćwiczenia przygotowujące do porodu:
- Ćwiczenia oddechowe
- Ćwiczenia rozciągające mięśnie krocza i dna miednicy
- Ćwiczenia kręgosłupa
- Relaksacja

Pierwsza i druga grupa
10:00 - 11:00
mgr Jolanta Banasiewicz - psycholog
- Aspekty psychologiczne w ciąży, podczas porodu i połogu
- Budowanie relacji rodzice-dziecko
- Przygnębienie po porodzie "baby blues" - wskazówki jak sobie radzić

Pierwsza grupa
11:00 - 12:00
położna Joanna Górska
Ćwiczenia przygotowujące do porodu:
- Ćwiczenia oddechowe
- Ćwiczenia rozciągające mięśnie krocza i dna miednicy
- Ćwiczenia kręgosłupa
- Relaksacja

VIII ÓSME SPOTKANIE

Pierwsza i druga grupa
18:00 - 20:00
mgr Alina Rumowska - położna
Połóg
- Rola ojca przed porodem, w czasie porodu i połogu
- Pielęgnacja rany krocza i rany pooperacyjnej
- Dolegliwości w połogu
- Dieta kobiety karmiącej
- Niepłodność laktacyjna
- Naturalne metody planowania rodziny
- Kiedy zgłosić się do lekarza?
- Rozdanie certyfikatów
- Zakończenie kursu

E-MAIL

Strona stworzona przez Marcina Jankowskiego
e-mail: szeryf5@wp.pl